Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/8642
Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ và phương thức nuôi tới khả năng sinh trưởng và cho thịt cùa gà thương thẩm Sasso
Tác giả: Hải,Nguyễn Thị
Nhung,Hoàng Thị Hồng
Mỵ,Nguyễn Thị Thúy
Từ khoá: Nuôi gà
Chăn nuôi
Nông nghiệp
Sasso
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: 
Trích dẫn: 1-6 tr.
Định danh: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/8642
Bộ sưu tập: Bài báo, tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
14.pdf293.92 kBAdobe PDFXem trực tuyến


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.