Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/8641
Nhan đề: Đặc điểm sinh trưởng và mối liên quan giữa các đợt lộc trong năm của giống cam sành trồng tại HàmYên
Tác giả: , Phạm Văn Hải
Oanh, Lương Thị Kim
Lam,Nguyễn Duy
Từ khoá: Nông nghiệp
Hàm Yên
Cam sành
Cây trồng
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: 
Trích dẫn: 1-5 tr.
Định danh: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/8641
Bộ sưu tập: Bài báo, tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
13.pdf316.33 kBAdobe PDFXem trực tuyến


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.