Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/8641
Title: Đặc điểm sinh trưởng và mối liên quan giữa các đợt lộc trong năm của giống cam sành trồng tại HàmYên
Authors: , Phạm Văn Hải
Oanh, Lương Thị Kim
Lam,Nguyễn Duy
Keywords: Nông nghiệp
Hàm Yên
Cam sành
Cây trồng
Issue Date: 2009
Publisher: 
Citation: 1-5 tr.
URI: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/8641
Appears in Collections:Bài báo, tạp chí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf316.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.