Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/8640
Nhan đề: Lựa chọn cơ cấu cây trồng vụ xuân hợp lý trên đất một vụ lúa ở miền núi có sự tham gia của nông dân tại huyện Chợ Mới Bắc Kạn
Tác giả: , Nguyễn Thu Thùy
Đặng,Nguyễn Thế
Từ khoá: Bắc Kạn
Cây lúa
Cây trồng
Nông nghiệp
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: 
Trích dẫn: 1-6 tr.
Định danh: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/8640
Bộ sưu tập: Bài báo, tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
12.pdf432.05 kBAdobe PDFXem trực tuyến


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.