Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/8638
Nhan đề: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của công nghệ hỗ trợ Việt Nam
Tác giả: ,Lê Thế giới
Từ khoá: Việt Nam
Yếu tố
Công nghiệp
Kinh tế
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: 
Trích dẫn: 1-9 tr.
Định danh: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/8638
Bộ sưu tập: Bài báo, tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
10.pdf199.71 kBAdobe PDFXem trực tuyến


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.