Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/8637
Nhan đề: Tác động của cuộc chiến tranh Đông Dương 1945-1954 đối với nước Pháp qua đánh giá của người Pháp
Tác giả: Tuấn,Hoàng văn
Từ khoá: Lào
Việt Nam
Đông Dương
Chiến tranh
Campuchia
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: 
Trích dẫn: 1-4 tr.
Định danh: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/8637
Bộ sưu tập: Bài báo, tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1.pdf178.68 kBAdobe PDFXem trực tuyến


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.