Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/8636
Nhan đề: Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu ma sát trên cơ sở nền sắt - mác MK 11
Tác giả: Hoàng, Vũ Lai
Thảo, Phạm
Lập,Trần Quốc
Từ khoá: Chế tạo
Công nghệ
Nghiên cứu
Vật liệu
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: 
Trích dẫn: 68-72 tr.
Định danh: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/8636
Bộ sưu tập: Bài báo, tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
9.pdf372.45 kBAdobe PDFXem trực tuyến


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.