Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/8632
Nhan đề: Ứng dụng kỹ thuật nguội cưỡng bức nâng cao chất lượng nhiệt luyện chi tiết lơn
Tác giả: Hưng, Trần Đức
Trụ,Đinh Bá
Từ khoá: Ứng dụng
Kỹ thuật
Công nghệ
Nhiệt luyện
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: 
Trích dẫn: 31-36 tr.
Định danh: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/8632
Bộ sưu tập: Bài báo, tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
5.pdf284.32 kBAdobe PDFXem trực tuyến


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.