Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/8631
Nhan đề: Nghiên cứu công nghệ phối hợp chế tạo dây Bimetal thép đồng có Prophin phức tạp dùng trong truyền tải điện động lực
Tác giả: Lợi, Lê Văn
Hùng,Hà Minh
Từ khoá: Công nghệ
Động lực
Ứng dụng
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: 
Trích dẫn: 23-30 tr.
Định danh: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/8631
Bộ sưu tập: Bài báo, tạp chí

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
4.pdf3.26 MBAdobe PDFXem trực tuyến


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.