Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/6392
Title: Thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất cây ăn quả tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Authors: Hương,Ngô Thị Thu
Keywords: Phú Thọ
Phù Ninh
Giải pháp
Thực trạng
Sản xuất
Phát triển
Cây ăn quả
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
Citation: 138 tr
URI: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/6392
Appears in Collections:Đại học kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9208_1922012144819LV2012_DHKTQTKD_NGOTHITHANHHUONG.pdf331.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.