Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/6388
Title: Ảnh hưởng của đô thị hoá đến hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên .
Authors: Vững,Dương Tiến
Keywords: Đồng Hỷ
Đô thị hóa
Kinh tế
Đất nông nghiệp
Thái Nguyên
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
Citation: 104 tr
URI: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/6388
Appears in Collections:Đại học kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9204_1922012142634LV2012_DHKTQTKD_DUONGTIENVUNG.pdf319.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.