Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/5219
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng giao thông đường bộ bằng vốn ngân sách nhà nước ở tỉnh Quảng Ninh
Authors: Hùng,Đào Trần
Keywords: Đầu tư
Vốn ngân sách nhà nước
Giao thông đường bộ
Quảng Ninh
Giải pháp
Issue Date:  102
Publisher: Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
Citation: 102 tr.
URI: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/5219
Appears in Collections:Đại học kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
36786_143201383245daotranhung1.pdf299.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.