Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/2320
Title: Dạy - học truyện cười trong sách giáo khoa ngữ Văn 10 theo hướng tích hợp và tích cực
Authors: Tâm,Nguyễn Thị Thanh
Keywords: Lý luận và phương pháp giảng dạy Văn - Tiếng Việt
Khoa học giáo dục
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Sư phạm
Citation: 141 tr.
URI: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/2320
Appears in Collections:Đại học sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
654_LV_07_SP_VH_NTTT.pdf492.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.