Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/2318
Title: Biện pháp giảm tải bài học về tác gia ở trung học phổ thông (bài Nguyễn Trãi)
Authors: Hải,Liêu Thanh
Keywords: Khoa học giáo dục
Lý luận và phương pháp giảng dạy Văn - Tiếng Việt
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Sư phạm
Citation: 98 tr.
URI: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/2318
Appears in Collections:Đại học sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
652_LV_07_SP_VH_LTH.pdf836.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.