Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/2313
Title: Giải gần đúng phương trình phi tuyến và phương trình vi phân trên máy tính điện tử
Authors: Hoàn,Trần Thị
Keywords: Giải tích
Toán học
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Sư phạm
Citation: 82 tr.
URI: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/2313
Appears in Collections:Đại học sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
647_LV_07_SP_TH_TTH.pdf527.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.