Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/2312
Title: Dạy học phân hoá qua tổ chức ôn tập một số chủ đề phương trình, bất phương trình, hệ phương trình vô tỉ THPT
Authors: Trung,Nguyễn Quang
Keywords: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán
Khoa học giáo dục
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Sư phạm
Citation: 123 tr.
URI: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/2312
Appears in Collections:Đại học sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
646_LV_07_SP_TH_NQT.pdf673.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.