Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/2304
Title: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức chương axit – bazơ trong Hóa phân tích
Authors: Thủy,Phạm Thị
Keywords: Hóa học
Hóa phân tích
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Sư phạm
Citation: 124 tr.
URI: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/2304
Appears in Collections:Đại học sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
638_LV_07_SP_HH_PTT.pdf372.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.