Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/2303
Title: Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh bằng phương pháp véctơ trong chương trình hình học 10 (chương i, ii - hình học 10 - sách giáo khoa nâng cao)
Authors: Hà,Lê Thị Thu
Keywords: Hóa học hữu cơ
Hóa học
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Sư phạm
Citation: 73 tr.
URI: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/2303
Appears in Collections:Đại học sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
637_LV_07_SP_HH_NTHT.pdf689.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.