Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/2271
Title: Áp dụng dạy học tích cực để hình thành khái niệm về địa lý kinh tế - xã hội cho học sinh lớp 10 THPT ở tỉnh Bắc Kạn
Authors: Nụ,Nguyễn Thị
Keywords: Lý luận và phương pháp dạy học địa lý
Khoa học giáo dục
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Sư phạm
Citation: 130 tr.
URI: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/2271
Appears in Collections:Đại học sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
605_LV_08_SP_GD_NTN.pdf534.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.