Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/2242
Title: Điều tra, đánh giá tập đoàn cây thức ăn gia súc hiện có ở xã Hà Hiệu huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn
Authors: Lam,Trần Thị Hương
Keywords: Sinh thái học
Bắc Kạn
Thức ăn gia súc
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Sư phạm
Citation: 109 tr.
URI: http://repository.tnu.edu.vn/123456789/2242
Appears in Collections:Đại học sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
533_1LV07_SP_SINHHOCTranThiHuongLam.pdf87.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.